SANTOS GRUNDUDDANNELSE

I grunduddannelsen lægges der vægt på basisviden om behandlingsprincipper indenfor manuel terapi.

Den studerende vil lære at forstå og integrere de tre systemer; det muskel skeletale system, viscerale system og kranio sakrale system.

Den studerende vil lære at tilpasse de forskellige teknikker og værktøjer, til den enkelte patients behov og vil herunder lære, at genkende ”røde flag” under en behandling.

Målet med grunduddannelsen er, at give den studerende solidt basisværktøj til, at diagnosticere og behandle kroppen med stor nøjagtighed og med effektive resultater.

Efter gennemført grunduddannelse kan den studerende specialisere sig som:

Manuel Terapeut, Kranio Sakral Terapeut eller Børne Kranio Sakral Terapeut.

Formålet med uddannelsen er at uddanne terapeuter, som er i stand til at diagnosticere og behandle mennesker ud fra en helhedsforståelse.

HVORFOR VÆLGE SANTOS GRUNDUDDANNELSEN?

Santos uddanner terapeuter, der får det bedste fra begge verdener (den diagnostiske og tekniske såvel som den spirituelle og eksistentielle). Denne kombination øger chancen for at finde ind til årsagen hos klienten og skabe lindring eller healing hurtigt. Hvis denne kombination taler til dig, er uddannelsen den helt rette.

Du får følgende i din Santos uddannelse:

 • Adgang til alle moduler i løbet af uddannelsesforløbet
 • Adgang til Santos klinik for brug af øvelse og studie
 • Gratis adgang til alle Santos workshops og kurser tilbudt i løbet af uddannelsesforløbet
 • Uddannelsesbevis for gennemført og bestået uddannelse
 • Mulighed for specialicering i Santos Manual Terapi, Santos Kranio Sakral Terapi (KST) og Santos Børne Kranio Sakral Terapi (BKST)
 • Mulighed for selv bestemt tid praktikophold på osteopatisk/fysioterapeutisk klinik i Tyskland sammen med : David Brauns MSc. Musculoskeletal Physiotherapy og OMT
 • Masterclass (18 timer) om ledfrigørelse af nakken undervist af Alfred Ellinger, Dip. PT Chiropractor fra Tyrol i Østrig

DU KOMMER TIL AT LÆRE OM FØLGENDE EMNER

Åndedrættets betydning
Indføling, intuition og nærvær
Emotionel release
Akutte behandlings teknikker
Spiritualitet
Tensegrity
Lifestyle Medicine
Osteopatiske teknikker
Fascia (bindevæv)
Knogler, organer & kranio-sakral systemet
Graviditet og fødsel
Mobiliserings (ledfrigørelses) teknikker
Behandler / Klient relationen
Vigtigheden af korrekt diagnostitik
Lymfesystemet
Fysiologi
Neurologi
Anatomi
Fysiologi
Patalogi
Biomekanisk lære
Muskelenergi teknikker
Kranio-Sakral teknikker
Anvendt kinesiologi
Embryologi

SANTOS GRUNDUDDANNELSE

Datoer og modulbeskrivelse for Santos grunduddannelsen 2019/2020

 • Modul l 1-3 Marts 2019

  Introduktion til Santos uddannelsen

 • Modul ll 29-31 Marts 2019

  Diagnostitik / Body Screening

 • Modul lll 26-28 April 2019

  Muskel-Skeletale System – I

 • Modul lV 24-26 Maj 2019

  Viscerale System – I

 • Modul V 06-09 Juni 2019 –

  Kranio-Sakrale System – I

 • Lifestyle Medicine I – 22-23 Juni 2019

  Tobias Hansen M.D

 • Modul Vl 23-25 August 2019

  Graviditet og Fødsel – Anne Ruby, jordemoder

 • Modul Vll 20-22 September 2019

  Muskel Skeletale System – II

 • Modul Vlll 25-27 Oktober 2019

  Viscerale System – II

 • Modul lX 22-24 November 2019

  Kranio-Sakrale System – II

 • Modul X

  Love og regler om alternativ behandling: Klinikvejledning/klientbehandling og basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser

 • Supervision II – 07-08 December 2019

  2 hele dages arbejde med patienter under supervision af Marlon dos Santos Buriti, D.O.

ALT DET PRAKTISKE…

Uddannelsested:

Fuldtid hver tirsdag og torsdag ved
Santos Institute of Manual Medicine.
Adresse: Nordre Jernbanevej 16 A st, 3400 Hillerød

Uddannelsesstart:

Santos grunduddannelsen starter i marts 2019.

Uddannelses Modulerne:

Lektionerne under hvert modul er af 45 minutters / 60 minutters varighed

Uddannelsesmateriale:

Bogen “Atlas of Human Anatomy” af Frank H. Netter M.D skal købes af den studerende. Alt andet uddannelsesmateriale vil blive givet til den studerende fra Santos og kan tilgås via “Online materiale”.

Målgruppe:

Udannelsen er for dig, der ønsker at lære et fantastisk håndværk med dine hænder, hvor du lærer at hjælpe andre mennesker på en effektiv måde ud fra en større helhed. Tidligere erfaring er ikke nødvendig for at påbegynde uddannelsen. Uddannelsen kan også tages som en overbygning, hvis du allerede er uddannet som behandler (fx. fysioterapeut, sygeplejerske, ergoterapeut, kropsterapeut, m.m.) Kontakt os for yderligere information.

Optagelseskrav:

Det er et krav,  at du har gennemført og eksamensafsluttet et kursus , 300 timers, i anatomi, fysiologi og sygdomslære for, at  bestå en af Santos’ uddannelser . Du har mulighed for at gennemføre undervisningen under dit Santos Manual uddannelsesforløb.  
Tilmeld dig kurset gennem Santos og få 10% rabat : https://innowell.net/kurser/
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os

Bruttolønsordning:

Betal ½-delen af Santos uddannelsens fulde pris via bruttolønsordningen.
Det betyder at din arbejdsgiver kan betale for Santos Manuel Terapeut uddannelsen og modregne udgiften i din bruttoløn. Det koster ikke din arbejdsgiver penge og du betaler selv fra din løn, men FØR skat, hvilket netop kan spare dig cirka det halve.
Tag naturligvis også en snak med din arbejdsgiver.
Du kan læse mere om bruttolønsordningen her

Prisen for grunduddannelsen samt en af specialiseringsuddannelserne, Santos Manuel Terapi, Santos Kranio Sakral

Tag uddannelsen på 1 år: (10 timer ugentligt) 7000 kr/md i 12 md. eller 84.000 kr som engangsbetaling. Betalingen foregår kvartalsvis.

Tag uddannelsen på 2 år: (3 dage (fredag til søndag 1 gang om måneden) 3.500 kr/md. i 24 md. eller 84.000 kr som engangsbetaling.

Det skal bemærkes, at omkostninger forbundet med praktikforløb i udlandet  afholdes af den studerende .

Der er et indmeldelsesgebyr på 10.000 kr.

Den studerende på Santos Institut får gratis adgang til alle workshops og kurser, der bliver udbudt i løbet af uddannelsesforløbet.

50% rabat på NOR‘s yoga medlemskab.

NB:Du kan betale hele beløbet på én gang inden 31/12/18 og få 10 % rabat. Der er i alt 20 pladser. Der tages forbehold for evt. ændringer i moduler og priser.

Der tages forbehold for evt. ændringer i moduler og priser.

Tilmelding:

Tilmelding til Santos Manuel Terapeut uddannelsen sker på følgende måde:

– 1. Send en personlig ansøgning til: info@santosinstitute.dk hvori du fortæller lidt om din baggrund og motivation for at starte på uddannelsen.

– 2. Du vil herefter blive inviteret til en personlig samtale med underviseren for at afklare forventninger til studiet, m.m. (kan evt. gøres via fx Skype hvis nødvendigt).

– 3. Efter du er blevet optaget på uddannelsen vil du få tilsendt en indmeldelsesblanket med nødvendig info omkring opstart og betaling.

NB: Husk at vedhæfte en kopi af dit bevis på, at du allerede har taget 300 timers anatomi, fysiologi og sygdomslære med bestået eksamen, hvis dette er dit tilfælde.

Undervisere:

Marlon dos Santos Buriti D.O. og Registreret Dansk Osteopat.

Anne Ruby, Jordemoder, Danmark

Tobias Hansen M.D., Danmark

Pablo Hasert, Osteopat, Schweiz

Denis Scharffhauser, Osteopat og M.D., Tyskland

Pascalis Gioftsiou, Master of Science D.O., Grækenland

Jorgen Ksaum, Heilpraktiker og Manuel Terapeut, Østrig

Alfred Ellinger, Dip. PT, Ergonom, Kiropraktor, Østrig (Tyrol)

Avesta Hjort. Cand.merc. jur., Danmark

Eyajohanna. Jordemoder , Danmark

Carolina Cespedes , Børne osteopat, Tyskland

NB: Undervisningen foregår på dansk og engelsk

VIL DU VIDE MERE?

Mød os, se lokalerne og få mere information om vores uddannelser.
Vi afholder informationsmøder løbende.

Kræver tilmelding.

© Copyright 2018 · Santos Institute

Informationsmøde

Vi holder gratis informationsmøde om Santos Instituttets uddannelser, som begynder i 2019