SANTOS GRUNDUDDANNELSE

I grunduddannelsen lægges der vægt på basisviden om behandlingsprincipper indenfor manuel terapi.

Den studerende vil lære at forstå og integrere de tre systemer; det muskel skeletale system, viscerale system og kranio sakrale system.

Den studerende vil lære at tilpasse de forskellige teknikker og værktøjer, til den enkelte patients behov og vil herunder lære, at genkende ”røde flag” under en behandling.

Målet med grunduddannelsen er, at give den studerende solidt basisværktøj til, at diagnosticere og behandle kroppen med stor nøjagtighed og med effektive resultater.

Efter gennemført grunduddannelse kan den studerende specialisere sig som:

Manuel Terapeut, Kranio Sakral Terapeut eller Børne Kranio Sakral Terapeut.

Formålet med uddannelsen er at uddanne terapeuter, som er i stand til at diagnosticere og behandle mennesker ud fra en helhedsforståelse.

HVORFOR VÆLGE SANTOS GRUNDUDDANNELSEN?

Santos uddanner terapeuter, der får det bedste fra begge verdener (den diagnostiske og tekniske såvel som den spirituelle og eksistentielle). Denne kombination øger chancen for at finde ind til årsagen hos klienten og skabe lindring eller healing hurtigt. Hvis denne kombination taler til dig, er uddannelsen den helt rette.

Du får følgende i din Santos uddannelse:

 • Adgang til alle moduler i løbet af uddannelsesforløbet
 • Adgang til Santos klinik for brug af øvelse og studie
 • Du kommer på et retreat, hvor du lærer at integrere hele din viden og få et stærkt sammenhold med andre behandlere – både lokalt, nationalt og internationalt. Klik her for at læse mere om retreatet.

 • Du får redskaber til at stå stærkt i din behandlerrolle, så du kan blive en god behandler.
 • Gratis adgang til alle Santos workshops og kurser tilbudt i løbet af uddannelsesforløbet
 • Mulighed for specialicering i Santos Manual Terapi, Santos Kranio Sakral Terapi (KST) og Santos Børne Kranio Sakral Terapi (BKST)
 • Mulighed for selv bestemt tid praktikophold på osteopatisk/fysioterapeutisk klinik i Tyskland sammen med : David Brauns MSc. Musculoskeletal Physiotherapy og OMT
 • Masterclass (18 timer) om ledfrigørelse af nakken undervist af Alfred Ellinger, Dip. PT Chiropractor fra Tyrol i Østrig
 • Uddannelsesbevis for gennemført og bestået uddannelse

DU KOMMER TIL AT LÆRE OM FØLGENDE EMNER

Åndedrættets betydning
Indføling, intuition og nærvær
Emotionel release
Akutte behandlings teknikker
Spiritualitet
Tensegrity
Lifestyle Medicine
Osteopatiske teknikker
Fascia (bindevæv)
Knogler, organer & kranio-sakral systemet
Graviditet og fødsel
Mobiliserings (ledfrigørelses) teknikker
Behandler / Klient relationen
Vigtigheden af korrekt diagnostitik
Lymfesystemet
Fysiologi
Neurologi
Rolfing
Intuitive Treatment
Orto
Journalførelse
Strategy of Treatment
Anatomi
Fysiologi
Patalogi
Biomekanisk lære
Muskelenergi teknikker
Kranio-Sakral teknikker
Anvendt kinesiologi
Embryologi
Kliniklære
Lederskab som behandler
Muskeltest
Orthomolekylær medicin

SANTOS GRUNDUDDANNELSE

Datoer og modulbeskrivelse for Santos grunduddannelsen 2019/2020

 • Modul I 21-23 Februar 2020

  Introduktion til Santos uddannelsen.
  Historisk gennemgang af den manuelle terapiform, hvor vi kommer omkring forskellene, lighederne og anvendelsesmulighederne af de forskellige teknikker og redskaber, samt læren om fysiologi og anatomi.
  Intuitionsarbejde og hvordan man træner sine hænder.

 • Modul II 20-22 Marts 2020

  Diagnostitik / Body Screening. 
Du lærer at bruge dine hænder til at screene din patient og få en dybere forståelse af patientens tilstand. Du bliver skarp på at diagnosticere og være præcis på hvor problematikker og ubalancer er og stammer fra.

 • Modul III 17-19 April 2020

  Muskel-Skeletale System – I
  Introduktion til det Muskel-Skeletale System. En dybere forståelse af muskler og knogler i kroppen og forbindelsen herimellem. Du lærer at differentiere mellem smerter og lærer hvor kilden til smerterne opstår. hvor de oprindeligt stammer fra.

 • Modul IV 8-10 Maj 2020

  Viscerale System – I
  Introduktion til det Viscerale System, hvor du lærer om organsystemerne, og hvordan de hænger sammen med både de fysiske og psykiske lidelser, samt hvordan du arbejder ud fra organsystemerne i praksis.

 • Modul V

  Kranio-Sakrale System – I
  Introduktion til det kranio-sakrale system, hvor du lærer om betydningen af knoglers bevægelser. I introduktionen har vi fokus på hoved, korsben og rygsøjle. Vi arbejder både med centralnervesystemet og det perifere nervesytem.

 • Modul VI 20-21 juni 2020

  Lifestyle Medicine. Gæstelærer: Tobias Hansen
  Som behandler er det vigtigt at kunne hjælpe patienten langt ud i fremtiden. Her får du redskaber til, ikke bare at kunne vejlede patienten i retning af en mere optimal livsstil, men også i hvordan patienten via MFL-teknikker vejleder sig selv gennem sin intuition. Igen ud fra et holistisk synspunkt, hvor sindet og kroppen skal arbejde sammen. Vi har både fokus på kost, søvn og motion, men også fokus på hvordan patienten kan skabe sig et godt mentalt miljø, træffe gode beslutninger og for eksempel komme af med stres og bekymringer.

 • Modul VII 28-30 august

  Graviditet og fødsel. Gæstelærer: Anne Ruby
  Viden om hvordan graviditet og fødsel påvirker kroppen og en forståelse af hvordan du som behandler kan afhjælpe gener som bækkenløsning og kvalme, samt hvordan du kan hjælpe med at forbedre fødselsoplevelsen. Du får en helt grundlæggende viden om den fysiologiske del af fødslen, samt hvilke positioner der er de mest hensigtsmæssige at benytte sig af inden, under og efter fødsel, for ikke at belaste kroppens funktioner.

 • Modul VIII 18-20 september

  Muskel-Skeletale System – II
  Uddybning af systemet og en videreførelse i teknikkerne fra modul I. Du får en bred forståelse af hvordan du kan undersøge patientens skulder, nakke, knæ og korsben.

 • Modul IX 23-25 oktober

  Viscerale System – II
  Uddybning af systemet og hvordan du som behandler bruger det til at optimerer din behandling. Du får en dybere forståelse af system. Du får viden om hvordan du gennem anvendt kinesiologi, kan lave muskeltest, for at tjekke om din patient mangler vitaminer og for at kunne vejlede i vedkommenes optimale kostsammensætning. Derudover får du en bred forståelse af orthomolekylær medicin, så du kan anbefale de kosttilskud, der skaber de bedste forudsætninger for din patient.

 • RETREAT 7-10 November 2020

  Kranio-Sakrale System – II
  Vi arbejder intenst med KST og byggere videre på det foregående modul. Fokus vil være forløsning af smerter med KST, men du skal også som behandler kunne integrere de andre teknikker du har lært på uddannelsen i din behandling. Retreatet vil være en mulighed for dig, til at blive en skarp behandler, og få arbejdet med al det du har lært på grunduddannelsen. Læs mere om retreatet her.

 • Supervision I - 5-6 December

  Alt det man har lært hele året sættes i praksis. 2 hele dages arbejde med patienter under supervision af Marlon dos Santos Buriti, D.O.

UDDANNELSEN BESTÅR AF

Hjemmestudie
Du får adgang til Online Materialet, hvor du selv kan dykke ned i alle de emner, som vi arbejder med på uddannelsen. Hjemmestudiet vil bestå af videoer, kompendier, lydfiler, træningsøvelser, som du løbende skal bruge til at blive en bedre behandler, men også som forberedelse til vores fysiske møder én gang om måneden. I materialet vil meget af teorierne, teknikker og øvelser blive vist og forklaret, så du føler dig klar til at arbejde med det når vi mødes. Du skal beregne ca. 10 timer ugentligt på at studere online, fysisk og have prøvepatienter.

Hjemmetræning
Det forventes at du gennem uddannelsen øver dig på familie og venner, så du bliver skarp i at mærke dine hænders kunnen. Det forventes at det dokumenteres, så du også selv kan følge med i din egen udvikling. Når du føler dig tryg i faget, finder du, i samarbejde med Marlon, prøvepatienter, som ikke nødvendigvis er nogen du kender. Vi vil ved hver mødegang arbejde med cases og teori, som du kan arbejde videre med derhjemme.

Sparring og erfaringsudveksling
Du vil løbende få sparring gennem uddannelsen, af både Marlon dos Santos Buriti, D.O., samt de gæstelærere, der vil stå for dele af undervisningen på uddannelsen. Når vi mødes én gang månedligt, vil vi også lære fra gang til gang, og dermed have stor gavn af hinanden som forskellige behandlere.

Fysisk undervisning og hands-on
Vi mødes én gang månedligt i tidsrammen fredag-søndag, i perioden slut februar til start december. I den fysiske undervisning går vi i dybden med den teori og teknikker, du har lært til det gældende modul. Vi får svar på de spørgsmål der måtte være og får hjælp til at integrere det, så det bliver tilrettelagt os som individuelle behandlere. Vi øver os på hinanden og får teknikkerne ind under huden og lærer vores hænders kunnen.

Uddannelsesstedet
Alle mødegange foregår på det biodynamiske landbrug ved Svanninge Bakker i Fåborg, Sydfyn. Gården ligger midt i den smukke sydfynske natur og på bakkerne har man udsigt til store dele af det sydfynske øhav. Her er rig mulighed for at dyrke naturen og dens elementer, når man går rundt i Per og Birgits smukke omgivelser. Der vil hver gang blive serveret lækker, biodynamisk mad fra stedet.

Eksamen og afslutning
På grunduddannelsen er der ikke en eksamen, da det først bliver aktuelt på overbygningen. Vi afslutter med et retreat for at anvende vores teorier og kunnen i praksis, og afslutter uddannelsen med en supervisionsdag, hvor du afprøver din nye viden på patienter under ledelse af Marlon dos Santos Buriti, D.O.

Retreat
En god behandler, er også en, som sørger for sig selv og sin egen energi. Santos grunduddannelse afrundes med et retreat i det naturskønne Sydfyn, hvor vi netop har fokus på at optimere og vedligeholde sin gode energi. Her får du også en fornemmelse og dybere forståelse af hvad dine hænder kan mærke og udrette.

Vi spiser simpel, letfordøjelig økologisk mad og snacks.

Vi dyrker kundaliniyoga om morgenen, for at åbne det tredje øje, så vi kan blive mere bevidste som behandlere. Vi laver meditationsøvelser og gåture i naturen. I får mulighed for at bade i vandet og gå med bare tæer i skovbunden og få en masse jordforbindelse.

I får viden om hvordan vi som behandlere holder vores egen energi og klargører os til en krævende behandling. I får viden om hvordan vi som behandlere slipper energi igen, når vi har haft en krævende/sorgfuld behandling.

Meditation og yoga
En stor del af Santos uddannelsen, er at styrke sin intuition. Gennem en stærk og dybdegående intuition, bliver du en fantastisk behandler. Derfor vil der altid være fokus på vores spirituelle evner gennem kundalini yoga, sund kost, vejrtrækningsøvelser, meditation, gåture i skoven eller en tur i havet. Uddannelsen afholdes på Sydfyn i smukke omgivelser, hvilket giver mulighed for at komme ud og nyde naturens skønhed og kræfter. Vi vil dyrke elementerne i naturen og få en forståelse af hvordan vi trækker på elementerne i vores behandling.

Vælge mellem 3 forskellige overbygninger

Når du har bestået grunduddannelsen forventes det at du læser videre på overbygningen, som er indlagt i prisen. Du kan vælge mellem tre hovedoverbygninger, så du kan blive den stærke individuelle behandler du ønsker at være.

Manuel Terapeut: LEDIGE PLADSER
.
Kranio-Sakral Terapeut: OBS! Booket frem til 2023
.
Børne kranio-sakral terapeut: OBS! Booket frem til 2023.

SOM SANTOS TERAPEUT KAN DU GIVE DIN KLIENT

 • Smerte-lindring & -afhjælp

  Du bliver skarp og konkret i din analyse af patienten og derfor dygtig til at give en målrettet behandling, så din patient kan give slip på smerter i muskler, knogler og led.

 • Kropsforbedringer

  Du vil blive dygtiggjort i at afhjælpe knoglestrukturproblemer, så din patient vil få balanceret sit knoglesystem og afhjælpe ubalancer, og forbedre kropsholdning og knoglestruktur.

 • Ro & balance

  Du lærer nogle effektive afspændingsteknikker, som kan hjælpe din patient med at finde ro og harmoni i kroppen, så patienten kan slippe stress, traumer og angst.

 • Dyb forståelse

  Som Santos Terapeut arbejder du på et metamedicinsk plan, så du vil give din klient en forståelse af hvad der sker i kroppen, når man har været udsat for særlige hændelser i sit liv eller kæmper med forskellige former for følelser. Du kan hjælpe din klient med at få en helt ny forståelse for kroppens helhed og deres egne systemers sammenspil.

 • Få ro på kroniske sygdomme

  Santos uddannelserne favner bredt og derfor bliver du også som behandler klædt på til at arbejde med mere aggressive sygdomme som sclerose, sukkersyge eller mave-tarm lidelser. Du får en bred viden omkring de kroniske sygdomme og hvordan de opstår i kroppen, samt en forståelse af bakterier, vira og svampe og deres indvirken i kroppens sygdom og hvordan du kan bekæmpe dem.

 • Skarp og tydelig diagnosticering

  En stor del af pensum på Santos uddannelserne er diagnosticering. Ved at finde ud af præcis hvad patienten mangler, kan man målrette en effektiv behandling. Du lærer at screene hvor ubalancer reelt stammer fra og hvordan du som behandler kan nå derind.

 • Strategisk og effektiv behandling

  Du lærer at give en behandling som er totalt målrettet din patient. Det giver patienten tryghed og gør at patienten virkelig kan mærke en forskel.

 • Tryg journalføring

  Du lærer at lave en god og grundig journalføring, så du kan samarbejde med andre behandlere og læger. Det er vigtigt at kunne læse og forstå en journal, hvis der kommer en patient ind med en kritisk sygdom, som er opgivet i systemet.

ALT DET PRAKTISKE…

Uddannelsested:

3 dage én gang om måneden, hhv. fredag og lørdag 8-18 og søndag 8-16 
Adresse: Myrehøjvej 12, 5700 Svendborg

Uddannelsesstart:

Santos grunduddannelse starter d. 21 februar 2020

Uddannelses Modulerne:

Lektionerne under hvert modul er af 45 minutters / 60 minutters varighed

Uddannelsesmateriale:

Bogen “Atlas of Human Anatomy” af Frank H. Netter M.D skal købes af den studerende. Alt andet uddannelsesmateriale vil blive givet til den studerende fra Santos og kan tilgås via “Online materiale”.

Målgruppe:

Udannelsen er for dig, der ønsker at lære et fantastisk håndværk med dine hænder, hvor du lærer at hjælpe andre mennesker på en effektiv måde ud fra en større helhed. Tidligere erfaring er ikke nødvendig for at påbegynde uddannelsen. Uddannelsen kan også tages som en overbygning, hvis du allerede er uddannet som behandler (fx. fysioterapeut, sygeplejerske, ergoterapeut, kropsterapeut, m.m.) Kontakt os for yderligere information.

Optagelseskrav:

Det er et krav,  at du har gennemført og eksamensafsluttet et kursus , 300 timers, i anatomi, fysiologi og sygdomslære for, at  bestå en af Santos’ uddannelser . Du har mulighed for at gennemføre undervisningen under dit Santos Manual uddannelsesforløb.  
Tilmeld dig kurset gennem Santos og få 10% rabat : https://innowell.net/kurser/
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os

Bruttolønsordning:

Betal ½-delen af Santos uddannelsens fulde pris via bruttolønsordningen.
Det betyder at din arbejdsgiver kan betale for Santos Manuel Terapeut uddannelsen og modregne udgiften i din bruttoløn. Det koster ikke din arbejdsgiver penge og du betaler selv fra din løn, men FØR skat, hvilket netop kan spare dig cirka det halve.
Tag naturligvis også en snak med din arbejdsgiver.
Du kan læse mere om bruttolønsordningen her

Undervisere:

Marlon dos Santos Buriti D.O. og Registreret Dansk Osteopat.

Anne Ruby, Jordemoder, Danmark

Tobias Hansen M.D., Danmark

Pablo Hasert, Osteopat, Schweiz

Denis Scharffhauser, Osteopat og M.D., Tyskland

Pascalis Gioftsiou, Master of Science D.O., Grækenland

Jorgen Ksaum, Heilpraktiker og Manuel Terapeut, Østrig

Alfred Ellinger, Dip. PT, Ergonom, Kiropraktor, Østrig (Tyrol)

Avesta Hjort. Cand.merc. jur., Danmark

Kirstine Torp Holm, Rolfing, Denmark

Carolina Cespedes , Børne osteopat, Tyskland

NB: Undervisningen foregår på dansk og engelsk

Tilmelding:

Tilmelding til Santos Manuel Terapeut uddannelsen sker på følgende måde:

– 1. Send en personlig ansøgning til: info@santosinstitute.dk hvori du fortæller lidt om din baggrund og motivation for at starte på uddannelsen.

– 2. Du vil herefter blive inviteret til en personlig samtale med underviseren for at afklare forventninger til studiet, m.m. (kan evt. gøres via fx Skype hvis nødvendigt).

– 3. Efter du er blevet optaget på uddannelsen vil du få tilsendt en indmeldelsesblanket med nødvendig info omkring opstart og betaling.

NB: Husk at vedhæfte en kopi af dit bevis på, at du allerede har taget 300 timers anatomi, fysiologi og sygdomslære med bestået eksamen, hvis dette er dit tilfælde.

Prisen for grunduddannelsen samt en af specialiseringsuddannelserne, Santos Manuel Terapi, Santos Kranio Sakral

Grunduddannelsen tager 1 år. Du kan betale 5000 kr/md. Gennem to år eller 127.000 som en engangsbetaling. 
De 127.000 dækker både udgifter til grunduddannelsen og én af de tre overbygninger.

GÆSTELÆRER ER EN VIGTIG DEL AF SANTOS UDDANNELSERNE

På Santos uddannelser vil du opleve at der kommer gæstelærer fra andre steder end Danmark, og derfor er uddannelsen også på både dansk og engelsk. Det er der flere gode grunde til. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Hvis man skal lærer systemer og teknikker at kende tilstrækkeligt, så skal man lære dem af folk, der mestrer dem ned til mindste detalje. Vi har derfor nøje udvalgt de helt rette personer, til at varetage de enkelte moduler. Det gør at du på relativt kort tid, kan opnå stor indsigt og praktisk kunden indenfor de enkelte systemer.

En af styrkerne ved denne uddannelse er, at du får en bred vifte af teknikker du kan arbejde med, og derfor er det til gengæld også vigtigt, at alle moduler varetages af fagfolk, der kan bidrage med stor praktisk og undervisningsmæssig erfaring indenfor deres felt. Det betyder også, at lærerne kommer fra flere forskellige lande, hvilket har en værdi i sig selv. Der er nemlig større forskel i hvordan man tænker sundhed i de forskellige lande, end mange måske tror. Det er med at få så mange perspektiver med som muligt, når man skal blive en god behandler, for det er evnen til at kunne se sammenhænge, der skaber en dygtig behandler.

En unik sammensat uddannelse med international anerkendelse og erfaring!

VIL DU VIDE MERE?

Mød os, se lokalerne og få mere information om vores uddannelser.
Vi afholder informationsmøder løbende.

Kræver tilmelding.

© Copyright 2021 · Santos Institute