UDDANNELSESSTRUKTUR

I grunduddannelsen lægges der vægt på basisviden om behandlingsprincipper indenfor manuel terapi.

Den studerende vil lære at forstå og integrere de tre systemer; det muskel skeletale system, viscerale system og kranio sakrale system.

Den studerende vil lære at tilpasse de forskellige teknikker og værktøjer, til den enkelte patients behov og vil herunder lære, at genkende ”røde flag” under en behandling.

Målet med grunduddannelsen er, at give den studerende solidt basisværktøj til, at diagnosticere og behandle kroppen med stor nøjagtighed og med effektive resultater.

Efter gennemført grunduddannelse kan den studerende specialisere sig som:

Manuel Terapeut, Kranio Sakral Terapeut eller Børne Kranio Sakral Terapeut.

VIL DU VIDE MERE?

Mød os, se lokalerne og få mere information om vores uddannelser.
Vi afholder informationsmøder løbende.

Kræver tilmelding.

© Copyright 2021 · Santos Institute