HVAD ER EN MANUEL TERAPEUT?

Det er en behandler, der behersker forskellige manipulations- og mobiliseringsteknikker på kroppen.
En manuel terapeut arbejder indenfor tre systemer og målet med behandlingen er at skabe balance i kroppen.

De 3 systemer er:

Det muskel skeletale

Det viscerale

Det kranio-sakrale

Denne behandlingsform kan bruges ved en lang række lidelser som: alle former for smerter i kroppen, diskusprolaps, iskias, astma, hovedpine, fordøjelsesproblemer, stress, svimmelhed, infektioner, gigtsmerter, frossen skulder, piskesmæld, carpaltunnelsyndrom, tennis- og golfalbue, achillesproblemer, bækkenløsning, reflux, søvnproblemer og meget andet. Lidelser som patienten i mange tilfælde har fået besked om ikke kan helbredes eller lindres, men blot må lære at ”leve med”.

DET HELE MENNESKE OG MENNESKET I HELHEDEN

Den biopsykosociale model samler elementer fra krop, sind og omgivelser. Det er disse elementer, der inddrages, når vi arbejder med mennesker, for kroppen står ikke uden sindet og sindet ikke uden kroppen, og begge er altid påvirket af de omgivelser og sociale kontekster, det enkelte menneske befinder sig i. Vi kan ikke nøjes med at behandle et af elementerne.

På uddannelsen til Manuel Terapeut hos Santos Institute of Osteopathic Medicine arbejder vi med denne helhedsforståelse af vores klienter og de fysiske udfordringer, de kommer til os med. Vi uddanner vores terapeuter til at kunne diagnosticere den biologiske/fysiologiske kilde til klienternes gener, og til sammen med patienten at afdække hvilke faktorer, der er årsag til generne. De kan være både fysiske og psykiske. Vi uddanner vores terapeuter i at spørge og lytte og derigennem hjælpe klienterne til en forståelse af deres fysiske udfordring og årsagerne. Via dialogen med klienten arbejder vi også med at klienten kan søge støtte fra omgivelserne fx fra partner, arbejdsgiver (tid til udstrækning, ergonomiske hjælpemidler mm.), familie eller venner til at maksimere udbyttet af behandlingen.

Vores terapeuter lærer, hvordan de arbejder med kroppen, hvordan de inddrager psykologiske elementer som motivation og erkendelse, og hvordan klienten kan søge støtte til processen for at sikre maksimalt udbytte.

TIDSHORISONT OG OPBYGNING AF UDDANNELSEN

Santos Manuel Terapeut uddannelse tager 2 år og består af 19 moduler à 4 dage. Santos Manuel Terapeut uddannelse foregår både i København og i Svendborg.
På Santos Manuel Terapeut uddannelse er der derudover fysisk fremmøde én dag om ugen (Den studerende bestemmer selv, om det skal være i København eller Svendborg), hvor den studerende følger en gradueret osteopat i praksis med mulighed for at afprøve lærte teknikker. Ligeledes er der fysisk fremmøde fire sammenhængende dage om måneden, nogle moduler i Svendborg og andre moduler i København. Der skal også beregnes tid til selvstudie.

Santos Institute of Manual Medicine and Spirituality

INFOMØDE OM UNDERVISNINGEN

Vil du gerne vide mere om uddannelsen, opbygningen, modulerne, praktikken møde underviseren?
Vi har planlagt infomøder i 2021 og du er meget velkommen til at tilmelde dig.

Det er altid muligt at komme i klinikken i København og se den kliniske undervisning, eller komme til Svendborg og deltage i teori en dag.

Datoer for infomøde

26. november 2021 kl. 19.00
10. december 2021 kl. 19.00

Du tilmelder dig infomøde ved at sende en mail til info@santosinstitute.dk
Når vi har registreret din tilmelding sender vi en invitation til Zoom Meeting.
 • "VI BYGGER BRO MELLEM OSTEOPATI, FYSIOTERAPI, MANUEL TERAPI OG ANVENDT KINESIOLOGI"

HVORFOR VÆLGE SANTOS MANUEL TERAPEUT UDDANNELSEN?

Vi uddanner terapeuter der både kan diagnosticere og behandle mennesker ud fra en helhedsforståelse.

Vores team af undervisere består af erfarne osteopater, læger, speciallæger og jordemødre.

Efter bestået eksamen vil den studerende få udstedt eksamensbevis med titlen “autoriseret Santos Manuel Terapeut”.
Det er muligt at blive RAB godkendt.

 • Adgang til alle moduler i løbet af uddannelsesforløbet.
 • Adgang til Santos klinikker til øvelse og studie.
 • Du får redskaber til at stå stærkt i din behandlerrolle, så du kan blive en god behandler.
 • Mulighed for selvbestemt praktikophold på osteopatisk klinik i Tyskland, Brasilien, Tanzania og Schweiz. (Egenbetaling. Ikke del af undervisningsafgiften. Kontakt os og hør mere ) OBS på nuværende Covid-19 restriktioner.
 • Uddannelsesbevis for gennemført og bestået uddannelse.
 • "VI UDDANNER MANUELLE TERAPEUTER, DER BÅDE KAN DIAGNOSTICERE OG BEHANDLE UD FRA EN HELHEDSFORSTÅELSE"

DU KOMMER TIL AT LÆRE OM FØLGENDE EMNER

 • Åndedrættets betydning
 • Indføling, intuition og nærvær
 • Emotionel release
 • Akutte behandlings teknikker
 • Biomekanik/tensegrity
 • Lifestyle Medicine
 • Osteopatiske teknikker
 • Manipulation af Fascia (bindevæv)
 • Graviditet og fødsel
 • Manipulation OMT
 • Mobiliserings (ledfrigørelses) Teknikker
 • Psykologi
 • Knogler, organer og kranial sakral systemet
 • Lymfesystemet
 • Fysiologi
 • Neurologi
 • Ortopedi
 • Jouarnalførelse
 • Diagnostik

UDDANNELSEN BESTÅR AF

Fysisk undervisning og hands-on

Vi mødes én gang månedligt i tidsrammen torsdag-søndag, i perioden slut februar til start december. I den fysiske undervisning går vi i dybden med den teori og de teknikker, du har lært til det pågældende modul. Vi øver os på hinanden og får teknikkerne ind under huden og lærer vores hænders kunnen.

Sparring og erfaring udveksling

Du vil løbende få sparring gennem uddannelsen, af både Marlon dos Santos Buriti, D.O., samt de gæstelærere, der vil stå for dele af undervisningen på uddannelsen.

Hjemmestudie

Du får adgang til onlinematerialet, hvor du selv kan dykke ned i alle de emner, som vi arbejder med på uddannelsen. Hjemmestudiet vil bestå af videoer, kompendier, lydfiler, træningsøvelser, som du løbende skal bruge til at blive en bedre behandler, men også som forberedelse til vores fysiske møder én gang om måneden. I materialet vil meget af teorierne, teknikker og øvelser blive vist og forklaret, så du føler dig klar til at arbejde med det, når vi mødes. Du skal beregne ca. 10 timer ugentligt på at studere online.

SOM MANUEL TERAPEUT KAN DU TILBYDE DINE KLIENTER:

 • Præcis og tydelig diagnosticering

  Santos uddannelserne favner bredt og derfor bliver du også som behandler klædt på til at arbejde med mere aggressive sygdomme som sclerose, sukkersyge eller mave-tarm lidelser. Du får en bred viden omkring de kroniske sygdomme, og hvordan de opstår i kroppen, samt en forståelse af bakterier, vira og svampe og deres indvirken på kroppens sygdom, og hvordan de kan bekæmpes.

 • Kropsforbedringer

  Du vil blive dygtiggjort i at aflaste det muskelskeletale system, viscerale system og kranio sakrale system, så din patient vil få balance i sit knoglesystem. Det gøres ved at fjerne ubalancer, forbedre kropsholdning og knoglestruktur.

 • Få ro på kroniske sygdomme

  Santos uddannelserne favner bredt og derfor bliver du også som behandler klædt på til at arbejde med mere aggressive sygdomme som sclerose, sukkersyge eller mave-tarm lidelser. Du får en bred viden omkring de kroniske sygdomme, og hvordan de opstår i kroppen, samt en forståelse af bakterier, vira og svampe og deres indvirken på kroppens sygdom, og hvordan de kan bekæmpes.

 • Sparring og erfaringsudveksling

  En stor del af pensum på manuel terapeut uddannelsen er diagnosticering. Ved at finde ud af præcis hvad patientens udfordring er, kan man målrette en effektiv behandling. Du lærer at screene for, hvor ubalancer reelt stammer fra, og hvordan du som behandler kan nå derind.

 • Strategisk og effektiv behandling

  Du lærer at give en behandling, som er helt målrettet til den enkelte patient. Det giver patienten tryghed, og gør at patienten virkelig kan mærke en forskel.

 • Tryg journalføring

  Du lærer at lave en god og grundig journalføring, så du kan samarbejde med andre behandlere og læger. Det er vigtigt at kunne læse og forstå en journal, hvis der kommer en patient ind med en kritisk sygdom, som er angivet i systemet.

 • Ro & balance

  Du lærer at lave en god og grundig journalføring, så du kan samarbejde med andre behandlere og læger. Det er vigtigt at kunne læse og forstå en journal, hvis der kommer en patient ind med en kritisk sygdom, som er angivet i systemet.

ALT DET PRAKTISKE…

Uddannelsessted:

Svendborg 4 dage en gang om måneden, henholdsvis torsdag-lørdag 9-18 og søndag 9-16.
Samt én klinisk dag om ugen i klinik 9-18 i København eller Svendborg, efter elevens eget ønske.

Uddannelsesstart:

Manuel terapeut uddannelsen starter hvert år i marts.

Uddannelses Modulerne:

Lektionerne under hvert modul er af 45 minutters / 60 minutters varighed.

Uddannelsesmateriale:

Bogen “Atlas of Human Anatomy” af Frank H. Netter M.D skal købes af den studerende. Det samme gælder bøger til selvstudie.
Alt andet uddannelsesmateriale vil blive givet til den studerende og kan tilgås via “Online materiale”.

Bruttolønsordning:

Betal ½-delen af Santos uddannelsens fulde pris via bruttolønsordningen.
Det betyder at din arbejdsgiver kan betale for Santos Manuel Terapeut uddannelsen og modregne udgiften i din bruttoløn. Det koster ikke din arbejdsgiver penge og du betaler selv fra din løn, men FØR skat, hvilket netop kan spare dig cirka det halve.
Tag naturligvis også en snak med din arbejdsgiver.
Du kan læse mere om bruttolønsordningen her.

Undervisere:

– Marlon dos Santos Buriti, D.O. og Registreret Dansk Osteopat.
– Tobias Hansen, Læge, Danmark
– Pablo Hasert, Osteopat, Schweiz
– Denis Scharffhauser, Osteopat og M.D., Tyskland
– Malene Hallund, Speciallæge, Danmark
– Karin Derneke, Psykomototisk terapeut og healer

MODULERNE

Modulbeskrivelse for Manuel terapeut uddannelsen

 • Modul 1

  Introduktion til Santos Manuel Terapeut Uddannelse.
  Historisk gennemgang af den manuelle terapiform, hvor vi kommer omkring forskellene, lighederne og anvendelsesmulighederne af de forskellige teknikker og redskaber, samt læren om fysiologi og anatomi.

 • Modul 2

  Muskel-Skeletale System – I
  Introduktion til det Muskel-Skeletale System. En dybere forståelse af muskler og knogler i kroppen og forbindelsen herimellem. Du lærer at differentiere mellem smerter og lærer hvor kilden til smerterne opstår, samt anatomi og fysiologi.

 • Modul 3

  Viscerale System – I
  Introduktion til det Viscerale System (indre organer), hvor du lærer om organsystemerne, og hvordan de hænger sammen med både de fysiske og psykiske lidelser, samt hvordan du arbejder ud fra organsystemerne i praksis.

 • Modul 4

  Kranio-Sakrale System – I
  Introduktion til det kranio-sakrale system, hvor du lærer om betydningen af knoglers bevægelser. I introduktionen har vi fokus på hoved, korsben og rygsøjle. Vi arbejder både med centralnervesystemet og det perifere nervesystem.

 • Modul 5

  Lifestyle Medicine
  Her får du redskaber til at, kunne vejlede patienten i retning af en mere optimal livsstil. Ud fra et holistisk synspunkt, hvor sindet og kroppen skal arbejde sammen. Vi har både fokus på kost, søvn og motion, men også fokus på hvordan patienten kan skabe sig et godt mentalt miljø, træffe gode beslutninger og for eksempel komme af med stress og bekymringer.

 • Modul 6

  Graviditet og fødsel
  Viden om hvordan graviditet og fødsel påvirker kroppen og en forståelse af, hvordan du som behandler kan afhjælpe gener som bækkenløsning og kvalme, samt hvordan du kan hjælpe med at forbedre fødselsoplevelsen. Du får en helt grundlæggende viden om den fysiologiske og anatomiske del af fødslen.

 • Modul 7

  Muskel-Skeletale System – II
  Uddybning af systemet og en videreførelse i teknikkerne fra modul I. Du får en bred forståelse af hvordan du kan undersøge patientens skulder, nakke, knæ og korsben.

 • Modul 8

  Viscerale System – II
  Uddybning af systemet og hvordan man bruger det til at optimerer din behandling. Du får en dybere forståelse af de indre organers system. Du får viden om hvordan du anvender kinesiologi. Derudover får du en bred forståelse af orthomolekylær medicin, så du kan anbefale de kosttilskud, der skaber de bedste forudsætninger for din patient.

 • Modul 9

  Supervsion
  Alt det man har lært hele året sættes i praksis. 2 hele dages arbejde med patienter under supervision af Marlon dos Santos Buriti, D.O.

 • Modul 10

  Kranio-Sakrale System – II 
  Vi arbejder intenst med KST og bygger videre på det foregående modul KST l. Fokus vil være forløsning af smerter med KST, men du skal også som behandler kunne integrere de andre teknikker du har lært på uddannelsen i din behandling.

 • Modul 11

  Kæbens forbindelser
  Tmj – Diagnosticering & behandling af kæben, læren og viden om kæbens forbindelser til hele kroppen, herunder stress, angst og behandling heraf. Kæben har en stor indikationsværdi på kroppens helbred, især når det gælder psykologiske problematikker.

 • Modul 12

  Vira, bakterier, svampe og kroniske sygdomme
  På dette modul lærer du hvordan du tester for forskellige vira og svampe, samt får en dybere forståelse af hvilken indflydelse forskellige vira, bakterier og svampe har på krop og sind. Herunder blandt andre candida, streptokokker og mm.

 • Modul 13

  Praksis
  Alt det man har lært sættes i praksis. 4  hele dages arbejde med patienter under supervision af Marlon dos Santos Buriti, D.O.

 • Modul 14

  Akutte behandlingsteknikker
  På dette modul lærer du hvordan du som behandler håndterer akutsituationer, samt hvornår du kan handle og hvornår du skal videresende en patient.

 • Modul 15

  Kliniske dage
  Her sætter eleven teori i praksis med klienter under supervision af en osteopat.

 • Modul 16

  Kranio-Sakrale System – III
  Vi arbejder intenst med KST og bygger videre på de foregående moduler. Omdrejningspunktet vil være KST, men du skal som behandler, vide hvordan du integrerer de andre teknikker og teorier i praksis.

 • Modul 17

  Psykologi og posturologi.

 • Modul 18

  Behandling af børn.

 • Modul 19

  Eksamen
  En dags eksamensforberedelse og to dages eksamen med patienter under supervision af Marlon dos Santos Buriti, D.O

Marlon Buriti

Marlon dos Santos Buriti D.O.
Grundlægger af Santos Institute of Manual Medicine

MØD UNDERVISEREN

Marlon dos Santos Buriti er født og opvokset i Brasilien og har studeret fysioterapi på Medizinische Akademie i Starnberg i Tyskland samt Osteopatisk Medicin på Dresden International University.

Marlon har specialiseret sig i Applied Kinesiology og Mulligan Concept. Inden han valgte at flytte til Danmark, drev Marlon sin egen osteopatiske klinik i München i tre år. Derudover har Marlon arbejdet i Schweiz, både på neonatal afdelingen på hospitalet i Heiden, og på en osteopatisk klinik i St. Gallen.

Marlon behandler hovedsageligt voksne mennesker, men igennem sin erfaring fra Schweiz har han også dygtiggjort sig i at behandle både nyfødte og større børn.

Marlon er internationalt anerkendt, dels for sin store viden og erfaring, men også grundet sin evne til at gå i dybden og finde ind til de bagvedliggende årsager til en lidelse.

Der samarbejdes med gæsteundervisere i form af andre osteopater, læger, jordemoder, speciallæger m.m.

TILMELDING

 1. Send en personlig ansøgning via nedenstående mail-adresse, hvori du fortæller lidt om din baggrund og motivation for at starte på uddannelsen.
 2. Du vil herefter blive inviteret til en personlig samtale med underviseren, for at afklare forventninger til studiet, m.m. (kan evt. gøres via fx Skype hvis nødvendigt).
 3. Efter du er blevet optaget på uddannelsen, vil du få tilsendt en uddannelsesaftale med nødvendig info omkring opstart og betaling.

Prisen for Manuel terapeut uddannelsen

Sidste tilmelding er 15. januar 2022.
Du kan betale 5.500 kr. pr. mdr. gennem hele uddannelsesforløbet af en varighed på 2 år. Der betales ligeledes et engangsbeløb 10.000 kr. inden uddannelsens start.
Hvis hele uddannelsen betales på én gang, gives der 15% i rabat.

WORKSHOP for fysioterapeuter

Osteopatisk tilgang til diaphragma og sammenhæng med nakke, lænd, UE, OE og fordøjelsen

Lørdag den 13. november 2021 kl. 09:00-17:00 og
søndag den 14. november 2021 kl. 09:00-15:30

På denne to dages workshop vil du lære om:

· Anatomi af diaphragma
· Fysiologi af diaphragma
· Integration mellem diaphragma, nakke, skulder, OU, UE, lænd og fordøjelsen.
· Manuelle teknikker til undersøgelse og behandling af diaphragma, nakke, thorax, lænd. (MET, Manipulation, mobilisering, myofasia teknikker).
· Kraniosacral teknikker for behandling af diaphagma.

Undervisere er:
Marlon Dos Santos Buriti autoriseret osteopat D.O. M.R.O.DK, Fysioterapeut B.Sc.
Asger Birkkjær Norrbom autoriseret osteopat D.O. M.R.O.DK, Fysioterapeut B.Sc.

Prisen er 3.700,-
Workshoppen finder sted i Svendborg eller omegn – adressen opdateres når vi kommer tættere på startdato.

Kurset er incl. undervisningsmaterialer, frokost, kaffe/the og frugt.

KONTAKT

Santos Institute of Osteopathic Medicine

Ramsherred 1, 1.sal
5700 Svendborg

Telefon: +45 22300272
E-mail: info@santosinstitute.dk

© Copyright 2021 · Santos Institute